maďarsko-vlajka

Maďarsko a Budapešť

maďarsko

Maďarsko

Země stepních jezdců a lázní















Maďarsko

Na první pohled skýtá Maďarsko obraz ploché země pastvin, z níž vyčnívá jen několik málo pahorků. Při bližším prozkoumání lze však i v této nepříliš rozmanité krajině zřetelně rozpoznat více oblastí. Velká maďarská rovina je úrodnou naplaveninou, jíž po staletí protéká mnoho řek, pramenících v Karpatech. Je to země magyarských jezdců, kteří se ještě v dnešní době předvádějí turistům v tradičních krojích (a ne v elektrických autíčkách). Na severu pusty se nachází Maďarská vysočina, kterou vytvářejí tři horské hřebeny Csóvanios, Mátra a Bűkk.

Svoboda byla pro Maďary již odedávna nejvyšší ctností. A byl to právě odvážný čin jednoho Maďara, ministra zahraničních věcí Gyuly Horna, jenž 11. Září 1989 jako první otevřel hranice své země směrem na západ a tím uvodil rozsáhlé převratné změny v celé východní Evropě.



mapa - vlajka




Oblasti Zajímavá místa
Zadunají Komárom
Esztergom (Ostřihom)
Visegrád
Střední Zadunají Székesfehérvár
Dunaújváros
Veszprém
Západní Zadunají Györ
Sopron
Szombathely
Jižní Zadunají Kapesvár
Pécs
Severomaďarské středohoří Eger
Miskolc
Tokaj
Velká nížina Nagykóros
Szolnok
Kecskemét
Baja
Szeged
Nyiregyháza
Debrecen
Békéscsaba


Budapešť - most k Balkánu

Budapešť vznikla v 19. Století sjednocením Budína a Pešti, dvou míst, která se do té doby rozvíjela nezávisle na sobě.

Dunaj tvoří v hlavním městě Maďarska nejen přirozenou hranici mezi oběma městskými částmi, Budínem a Peští, ale tato řeka vyznačuje také přechod mezi Západní Evropou a Balkánem. Zeměpisně přechází mírně zvlněná budínská krajina východně od Dunaje ve Velkou uherskou nížinu. Po staletí byla vyvýšená poloha Budína využívaná k ochraně před útoky z východu.

Navzdory tomu se v roce 1541 podařilo Turkům Budín dobýt. Budín tehdy prožíval dobu rozkvětu stavebního umění a byl centrem renesanční kultury. V roce 1686 vyhnali Habsburkové dobyvatele z Orientu, a položili tak základy své více než 200 let trvající vlády nad Uherskem. V roce 1820 vznikl první pevný most přes Dunaj do Pešti, která se tehdy právě rozvíjela v dynamické průmyslové město.

V letech 1872 – 1873 vzniklo sjednocením Budína a Pešti hlavní město Budapešť, v té době jedno z kulturně a hospodářsky nejdynamičtějších měst v celé Evropě.

Maďarsko je dodnes vnitřně rozpolcenou zemí mezi Východem a Západem. A v Budapešti se tyto rozpory ostře střetávají. Více...

fotogalerie maďarska
Sitemap Použitá literatura